محمد باهری، نوار ۱۱

روایت‌کننده: آقای دکتر محمد باهری تاریخ مصاحبه: 9 آگوست 1982 محل‌مصاحبه: شهر کان [...]