حسن نزیه، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای حسن نزیه تاریخ مصاحبه: ۳ آوریل ۱۹۸۴ محل مصاحبه: شهر پاریس، [...]