عطاءالله خسروانی، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای عطاءالله خسروانی تاریخ مصاحبه: ۵ مارچ ۱۹۸۳ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]