خسرو اقبال، نوار ۵

روایت‌کننده: آقای خسرو اقبال تاریخ مصاحبه: ۲۵ ژوئن ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: شهر واشنگتن دی‌سی [...]