محمد ابراهیم امیرتیمور، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای محمد ابراهیم امیرتیمور تاریخ مصاحبه: بیست‌وپنجم ژانویه ۱۹۸۲ محل‌مصاحبه: لاهویا - [...]