کریم سنجابی، نوار ۶

روایت­کننده: آقای دکتر کریم سنجابی تاریخ مصاحبه: شانزدهم اکتبر ۱۹۸۳ محل مصاحبه: شهر [...]