مسعود رجوی، نوار ۱

روایت کننده: آقای مسعود رجوی تاریخ مصاحبه: ۲۹ مه ۱۹۸۴ محل مصاحبه:  دهکده [...]