فریدون مهدوی، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای دکتر فریدون مهدوی تاریخ مصاحبه: 9 ژوئن 1984 محل‌مصاحبه: پاریس ـ [...]