محمد شانه‌چی، نوار ۳

روایت کننده: آقای محمد شانه‌چی تاریخ: ۴ مارچ ۱۹۸۴ محل: شهر پاریس - [...]