هما ناطق، نوار ۳

روایت‌کننده: خانم دکتر هما ناطق تاریخ مصاحبه: اول آوریل ۱۹۸۴ مصاحبه کننده: ضیا [...]