غلامعلی فریور، نوار ۴

روایت‌کننده: آقای غلامعلی فریور تاریخ مصاحبه: ۱۳ جون ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: شهر نیس ـ [...]