غلامعلی فریور، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای غلامعلی فریور تاریخ مصاحبه: ۱۲ جون ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: شهر نیس ـ [...]