هدایت‌الله متین‌دفتری، نوار ۶

روایت‌کننده: آقای دکتر هدایت‌الله متین‌دفتری تاریخ مصاحبه: ۲۳ مه ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: پاریس ـ [...]