طلا فردوست

مصاحبه با خانم طلا فردوست همسر تیمسار حسین فردوست، قائم‌مقام ساواک و دوست [...]