محمدعلی مجتهدی (۱۲۸۷ – ۱۳۷۶)

مدیر دبیرستان البرز

پایه‌گذار دانشگاه صنعتی آریامهر

رئیس دانشگاه پهلوی

رئیس دانشگاه ملی ایران

رئیس دانشکدهٔ صنعتی پلی‌تکنیک تهران

 

تاریخ مصاحبه: ۲ مه ۱۹۸۶

محله مصاحبه: مدفورد، ماساچوست

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

ٖنوار شماره: ۸

نوار شماره: ۹