گفتگو با آقای علی امینی

 

نخست‌وزیر ۱۳۴۰-۱۳۴۱

فرزند محسن خان امین‌الدوله مالک معروف

داماد وثوق‌الدوله رییس الوزرا

تحصیلات دانشگاهی اقتصاد و حقوق از پاریس

وزیر اقتصاد، سفیر ایران در آمریکا

 

تاریخ مصاحبه: سوم دسامبر ۱۹۸۱

محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶