مصاحبه با آقای محمدرضا فخرالدین آشتیانی معروف به آشتیانی‌زاده

پسر هاشم آشتیانی (روحانی و معاون مجلس)

نماینده مجلس پانزدهم و شانزدهم از ورامین.

 

تاریخ مصاحبه: بیست‌وهشتم ژانویه ۱۹۸۲

محل‌مصاحبه: شهر تیبرون کالیفرنیا

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره ۱

نوار شماره ۲