مصاحبه با خانم مهرانگیز دولتشاهی

 

فرزند محمدعلی میرزا مشکوة‌الدوله، وکیل مجلس

تحصیلات دانشگاهی در رشته علوم اجتماعی

نماینده مجلس شورای ملی از کرمانشاه

سفیر ایران در دانمارک

 

تاریخ مصاحبه: ۸ مه ۱۹۸۴

محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه

مصاحبه‌کننده: شاهرخ مسکوب

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

نوار شماره: ۸

نوار شماره: ۹

نوار شماره: ۱۰