گفت‌وگو با آقای دکتر محمد یگانه

 

دکترای اقتصاد از دانشگاه کلمبیا

استخدام در سازمان ملل ۶۴-۱۹۴۹

معاون وزیر اقتصاد ۶۹-۱۹۶۴

وزیر مسکن و آبادانی ۷۰-۱۹۶۹

مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول ۷۳-۱۹۷۲

رئیس بانک مرکزی ۷۵-۱۹۷۳

وزیر اقتصاد و دارایی ۷۸-۱۹۷۷

 

تاریخ مصاحبه: ۳۰ آوریل ۱۹۸۵

محل مصاحبه: نیویورک، ایالت نیویورک

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶

نوار شماره: ۷

نوار شماره: ۸

نوار شماره: ۹

نوار شماره: ۱۰

نوار شماره: ۱۱

نوار شماره: ۱۲

نوار شماره: ۱۳

نوار شماره: ۱۴

نوار شماره: ۱۵

نوار شماره: ۱۶

نوار شماره: ۱۷