این وبسایت مصاحبه‌های پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد را که فایل‌های صوتی و نوشتاری آن در وبسایت کتابخانه آن دانشگاه  منتشر شده‌اند، به صورت متنی در دسترس قرار می‌دهد.

وبسایت Iranian Oral History Project در دانشگاه هاروارد

تمام حقوق مادی و معنوی این مصاحبه‌ها متعلق به دانشگاه هاروارد است.

 

عکس از آرشیو علی دهباشی برداشته شده است.