هرمز قریب، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای هرمز قریب تاریخ مصاحبه: ۲۵ مارس ۱۹۸۵ محل مصاحبه: لوزان - [...]