امیرخسرو افشار قاسملو، نوار ۳

روایت‌کننده: آقای امیرخسرو افشار قاسملو تاریخ مصاحبه: ۱۵ اکتبر ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: لندن ـ [...]