حسن نزیه، نوار ۹

روایت‌کننده: آقای حسن نزیه تاریخ مصاحبه: ۳۰ می ۱۹۸۵ محل مصاحبه: شهر پاریس، [...]