محمد یگانه، نوار ۱۵

روایت‌کننده: آقای محمد یگانه تاریخ مصاحبه: ۱۶ جولای ۱۹۸۵ محل مصاحبه: شهر نیویورک، [...]