ابوالحسن ابتهاج، نوار ۶

روایت‌کننده: آقای ابوالحسن ابتهاج تاریخ مصاحبه: سی‌ام نوامبر ۱۹۸۱ محل‌مصاحبه: شهر کان، فرانسه [...]