جعفر شریف امامی، نوار ۵

روایت‌کننده: آقای مهندس جعفر شریف امامی تاریخ مصاحبه: ۱۲ می ۱۹۳۸ محل مصاحبه: [...]