ابوالحسن ابتهاج، نوار ۲۶

روایت‌کننده: آقای ابوالحسن ابتهاج تاریخ مصاحبه: ۱۲ اگوست ۱۹۸۲ محل‌مصاحبه: شهر کان، فرانسه [...]