ابوالحسن بنی‌صدر، نوار ۵

روایت‌کننده: آقای ابوالحسن بنی‌صدر تاریخ مصاحبه: ۲۱ مه ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: شهر کشان ـ [...]