ابوالحسن ابتهاج، نوار ۴۳

روایت‌کننده: آقای ابوالحسن ابتهاج تاریخ مصاحبه: ۳۰ اگوست ۱۹۸۲ محل‌مصاحبه: شهر کان، فرانسه [...]