هما ناطق، نوار ۲

روایت‌کننده: خانم دکتر هما ناطق محل مصاحبه: پاریس - فرانسه تاریخ مصاحبه: اول [...]