همایون کاتوزیان، نوار ۱

روایت کننده: آقای همایون کاتوزیان تاریخ: ۱۰ مه ۱۹۸۳ محل: شهر کمبریج ماساچوست [...]