علینقی عالیخانی، نوار ۶

روایت‌کننده: آقای دکتر علینقی عالیخانی تاریخ مصاحبه: ۹ نوامبر ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: پورت اوپرنس [...]