دزموند هارنی

مصاحبه با دزموند هارنی (Desmond Harney) دیپلمات سفارت بریتانیا در تهران مدیر شعبه [...]