مصاحبه با دزموند هارنی (Desmond Harney)

دیپلمات سفارت بریتانیا در تهران

مدیر شعبه تهران بانک مورگان گرنفل

 

تاریخ مصاحبه:‌ ۱۵ اکتبر ۱۹۸۵

محل مصاحبه: لندن، انگلستان

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

این مصاحبه به زبان انگلیسی است و در صورت ترجمه در سایت قرار خواهد گرفت.