مصاحبه با ریچارد فرای (Richard N. Frye)

شرق‌شناس و ایران‌شناس

رئیس موسسه آسیا در دانشگاه پهلوی شیراز (۱۳۴۷، ۱۳۵۲)‌

استاد دانشگاه پهلوی شیراز ‌(۱۳۵۶‌)

استاد دانشگاه هاروارد

 

تاریخ مصاحبه:‌ ۳ اکتبر ۱۹۸۴

محل مصاحبه: کمبریج، ماساچوست

مصاحبه‌کننده: شهلا حائری

 

این مصاحبه به زبان انگلیسی است و در صورت ترجمه در سایت قرار خواهد گرفت.