مصاحبه با شاهزاده حمید قاجار (Hamid Kadjar)

فرزند محمد حسن میرزا آخرین ولیعهد سلسله قاجار

 

تاریخ مصاحبه:‌ ۲۶ نوامبر ۱۹۸۱

محل مصاحبه: لندن، انگلستان

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

این مصاحبه به زبان انگلیسی است و در صورت ترجمه در سایت قرار خواهد گرفت.