کامران کاشانی

مصاحبه با کامران کاشانی دانشیار مرکز مطالعات مدیریت ایران   مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی [...]