مصاحبه با کامران کاشانی

دانشیار مرکز مطالعات مدیریت ایران

 

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

تاریخ مصاحبه:‌ ۱۴ ژوئیه ۱۹۸۲

محل مصاحبه: میکونوس، یونان

 

این مصاحبه به زبان انگلیسی است و در صورت ترجمه در سایت قرار خواهد گرفت.