مصاحبه با جرج میدلتون (George Middelton)

دیپلمات انگلیسی

کاردار سفارت بریتانیا در تهران

 

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

تاریخ مصاحبه:‌ ۱۴ اکتبر ۱۹۸۵

محل مصاحبه: لندن، انگلستان

 

این مصاحبه به زبان انگلیسی است و در صورت ترجمه در سایت قرار خواهد گرفت.