مصاحبه با آقای مسعود رجوی

تحصیلات در رشته حقوق

رهبر سازمان مجاهدین خلق

 

تاریخ مصاحبه: ۲۹ مه ۱۹۸۴

محل مصاحبه: دهکده اور سور واز حومه پاریس

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳