محمود فروغی، نوار ۳

روایت‌کننده: آقای محمود فروغی تاریخ: ۶ مارچ ۱۹۸۲ محل: شهر پالم بیچ- فلوریدا [...]