علینقی عالیخانی، نوار ۱۶

روایت‌کننده: آقای دکتر علینقی عالیخانی تاریخ مصاحبه: ۱۰ نوامبر ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: پورت اوپرنس [...]