حاج‌علی کیا، نوار ۱

روایت‌کننده: تیمسار سپهبد حاج‌علی ‌کیا تاریخ مصاحبه: ۲۱ اکتبر ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: شهر پاریس [...]