حسن نزیه، نوار ۸

روایت‌کننده: آقای حسن نزیه تاریخ مصاحبه: ۳۰ می ۱۹۵۸ محل مصاحبه: شهر پاریس، [...]