حسن علوی‌کیا، نوار ۳

روایت‌کننده: تیمسار حسن علوی‌کیا تاریخ مصاحبه: اول مارچ ۱۹۸۳ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]