کریم سنجابی، نوار ۲۵

روایت‌‌کننده: آقای دکتر کریم سنجابی تاریخ مصاحبه: بیست‌‌ویکم اکتبر ۱۹۸۳ محل مصاحبه: شهر [...]