کریم سنجابی، نوار ۲۵

روایت­کننده: آقای دکتر کریم سنجابی تاریخ مصاحبه: بیست­ویکم اکتبر ۱۹۸۳ محل مصاحبه: شهر [...]