رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای مهندس رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای تاریخ مصاحبه: ۱۳ دسامبر ۱۹۸۴ محل مصاحبه: [...]