محمد یگانه، نوار ۸

روایت‌کننده: آقای محمد یگانه تاریخ مصاحبه: ۹ جولای ۱۹۸۵ محل مصاحبه: شهر نیویورک، [...]