شاپور بختیار، نوار ۳

روایت‌کننده: آقای دکتر شاپور بختیار تاریخ مصاحبه: ۷ مارس ۱۹۸۴ محل مصاحبه: پاریس [...]