کریم سنجابی، نوار ۲۴

روایت‌‌کننده: آقای دکتر کریم سنجابی تاریخ مصاحبه: بیستم اکتبر ۱۹۸۳ محل مصاحبه: شهر [...]