کریم سنجابی، نوار ۲۴

روایت­کننده: آقای دکتر کریم سنجابی تاریخ مصاحبه: بیستم اکتبر ۱۹۸۳ محل مصاحبه: شهر [...]